P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
 
 
 
Viste du at...

Velg Vestfold eller Telemark i menyen over for mer info om fylket.

Vestfold er Norges minste fylke i areal, og er et av landets tettest befolkede fylker.

Fylkets 230.169 innbyggere har 2.216 kvadratkilometer til disposisjon. Tilflyttingen til Vestfold er stor. Siden 1950 har innbyggertallet økt hvert eneste år.

Vestfold har 14 kommuner. De største byene i Vestfold er Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Fylkesadministrasjonen ligger i Tønsberg.

Telemark hadde pr. 1. januar 2006 166 140 innbyggere og grenser til fylkene Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder.

Telemark består av 18 kommuner og har 8 byer. Det er Brevik, Kragerø, Langesund, Notodden, Porsgrunn, Rjukan, Skien og Stathelle 

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?