P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
Myter og sagn
Historier
 
 
 
Fortellinger

Gjennom årene har historiene om dyr og landbruk myldret. Noen er tatt vare på og skrevet ned. I tillegg til vanlige fortellinger har vi eventyr og myter og sagn.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?