P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Hesten
Kua
Grisen
Sauen
Geitene
Hønsene
Kattepus
Hunden
Mikkel Rev
 
 
 
Hesten
Hesten er så snill og pen,
aldri sen og doven.
Den har fire rappe ben,
sterke sko på hoven.
Den har hale, den har man,
men i luggen må du ta'n
- ikke være bange,
hvis du den vil fange.

Havre, hakket halm og høy,
det er mat for hesten.
Salt, det er som sukkertøy,
brød som kake nesten.
Går jeg bort og gir den litt,
ser den på meg riktig blidt;
hodet sitt den legger
mot min arm og knegger
 Hesten springer mange mil,
trekker lass og pakker.
Den vil gjerne ha en hvil
i de bratte bakker.
Hesten trekker harv og plog,
ved og tømmer ifra skog,
og kan finne veien
over ville heien.

Er det varmt, er stallen tom,
for om sommerdagen
springer hest og fole om
borti hvanehagen.
Der er godt og svalt for dem,
der er kleggen aldri slem,
og den klare bekken
slynger seg bak hekken. 


Hør sangen
(Mel: Herman er er lystig fyr)


 Mer om hesten:
Husdyra : Hesten
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?