P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Jordbruk og hagebruk

Visste du at:

  • Kornet som dyrkes i Vestfold, er nok til å produsere mel til brød og andre bakevarer til 500 000 mennesker, og kraftfôr nok til å produsere kjøtt til 500 000 mennesker. Det er mer enn dobbelt så mange mennesker som det bor i Vestfold. Godt klima gjør at det kan dyrkes mye hvete og rug med god matkvalitet
  • Potetdyrkingen i Vestfold er nok til et års forbruk for 700 000 personer
  • Ved Findus AS i Tønsberg produseres det pommes frites av 14 000 tonn poteter fra Vestfold.  Det er så mye at det er nok pommes frites til over 1 million mennesker
  • Grønnsaker dyrket i Vestfold er nok til et årsforbruk for 500 000 personer.  Vestfold dyrker mer enn 20% av grønnsakene som er dyrket i Norge.  Norge importerer ca 30% av grønnsakene vi spiser
  • Bønnene som du får i frosne pakninger er dyrket i Vestold
  • I Vestfold  dyrker vi 35% av de økologiske grønnsakene som dyrkes i Norge
  • Tomatproduksjon i Vestfold er nok til å produsere en flaske ketchup til hver innbygger i Vestfold i året
  • Gartneriene i Vestfold produserer så mange potteplanter og sommerblomster at hver husstand i Vestfold kunne hatt nesten 120 nye potteplanter og 40 sommerblomster hvert år
  • Halvparten av potterosene som produseres i landet produseres i Vestfold. Hver innbygger i Vestfold kunne få minst 5 potteroser hver i året
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?