P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Skogbruk

Visste du at:

 • Av den skogen som hugges i Vestfold kan det bygges 4 000 nye eneboliger
 • Av tømmer lages det også papir til aviser og bøker
 • Hvert år plantes det nye trær i Vestfold tilsvarende 830 fotballbaner
 • At det tar 70 år før trærne kan hogges
 • Den veden som produseres i Vestfold er nok til oppvarming av 15 000 eneboliger
 • At en favn ved produserer like mye energi som en 40 watts lyspære tregner for å lyse i 10 år
 • At vanlijesukkeret vi bruker i husholdningen kommer fra grantreet
 • At søtsmaken du kjenner i tyggegummi kommer fra Bjørka
 • Du kan plukke sopp og bær helt gratis i skogen
 • Det er mer elg og rådyr i skogen i Vestfold en på tilsvarende områder i andre deler av landet 
 • At skogen er viktig for å rense lufta for noe som kalles karbondioksid
 • At skogen i Vestfold bruker hvert år 2 mill tonn karbondioksid. Det er ca halvparten av all CO2 som slippes ut fra bilkjøring, fabrikker og husoppvarming i fylket vårt.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?