P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Bygging på jordene

Visste du at:

  • Vestfold har den beste jorda og klima i landet til å dyrke mat på.  Hvert år bygges det veier, bolighus og industribygg på 500 dekar jord som det kunne vært dyrket mat på.  Det tilsvarer 2-3 gårder hvert år bare i Vestfold. 
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?