P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Husdyr

Visste du at:

  • Det produseres 12 kyllinger til hver innbygger i Vestfold i året
  • Det produseres 1 kalkun til hver innbygger i Vestfold i året
  • Om vi la alle ender som produseres i Vestfold etterhverandre, ville det svømme tett med ender fra Larvik og 20 km oppover i Lågen
  • I Vestfold produseres det nok egg til et års forbruk for fylkets innbyggere.  Dersom vi la eggene etter hverandre, ville vi få en rekke like lang som Norge
  • Vestfold er det fylket hvor det er tettest mellom slaktegrisene,  en gris pr. husholdning
  • I Vestfold produseres nesten nok kjøtt av gris, storfe og sau til et års forbruk for alle innbyggerne i Vestfold
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?