P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Matoppskrifter  
  Min lille grønnsakshage  
 
 
     
 
 
 
 
Matlaging og litt enkel dyrking


Norske bønder ønsker at du skal få sikre og trygge matvarer, og et stort utvalg.  Det er viktig for bonden at du er førnøyd med den maten han produserer.  Bonden ønsker at du er opptatt av hvordan det du spiser blir laget, foredlet og solgt.  Hva vi som spiser maten mener om den, er med på å bestemme hvordan bonden produserer den.
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?