P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Hesten
Kua
Høna
 Hønas historie
 Fakta om høna
 Høna i norsk bildekunst
 Ord og uttrykk
 Tommelitenoppgaver
 
Sauen
Geita
Grisen
 
 
 
Fakta om høna

Egg er sett på som fruktbarhetssymbol. Hvis man spiste mye egg ville man holde seg frisk og få mange barn.  Egg har en spesiell tilknytning til påske.

Det er veldig mange høneraser.  De mest vanlige som brukes til eggproduksjon er brune og hvite.  Vi har også mange ”hobbyhøneraser” som holdes pga. fjærdrakt/utstillinger. Disse legger ikke så mange egg, men er ofte gode rugere. Det finnes mange prydhøneraser, både dvergraser, større raser og kamphøneraser. Hanekamper er ikke tillatt i Norge.

Begynner å legge egg når den er cirka 19 uker gammel. Den verper nesten ett egg  hver dag.  Hønemøkk er fin gjødsel, for eksempel i blomsterbed.  Høner har ikke tenner men spiser småsteiner som ligger i kråsen,en slags mage, og maler opp maten.  Høner klukker og haner galer. Haner har flottere farger enn høner.  Høner kan ikke fly, men flakse noen meter.  Høner som ruger fram egg til kyllinger passer på kyllingene sine.  Det tar 21 dager å ruge ut en kylling fra ett egg.  Høner legger egg selv om hanen ikke har befruktet eggene.  Det kan bare bli kyllinger av egg som er befrukta.  Det er fargen på øresteinene som avgjør fargen på egga. Ikke fjærfargen. Høner spiser kraftfor, men tar også gjerne brød, poteter, gras, korn, skjellsand, innsekter og mark.
Høner tar sandbad for å vaske fjæra. De liker å sitta på en pinne, vagle seg, når de sover. Skjellsand eller kalk i fóret er viktig for å få nok kalk til eggeskallet.

  OPPGAVE    
  Hva vil det si å ruge?   Mer om høna:
Matoppskrifter : Bondeomelett
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?