P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
 En fjær som ble til syv høns
 Væren og grisen
 Hvorfor bjørnen er stubbrompet
 Bjørnen og reven
 Pannekaka
 Grisen og levemåten hans
 Reven som gjeter
 De tre bukkene bruse
 
Myter og sagn
Historier
 
 
 
Reven som gjeter
Det var en gang en kone som skulle ut å leie gjeter. Så møtte hun en bjørn.
— Hvor skal du hen? sa bjørnen.
— Å jeg skal ut å leie meg en gjeter, svarte kona.
— Vil du ikke ha meg som gjeter? spurte bjørnen.
— Jo, bare du kan lokke, så –, sa kona.
— Hø-i! sa bjørnen.
— Nei, deg vil jeg ikke ha, sa kona da hun hørte det, og gikk sin vei.
— Da hun hadde gått et stykke møtte hun en ulv.
— Hvor skal du hen? sa ulven.
— Jeg skal ut og leie meg gjeter, svarte kona.
— Vil du ha meg til gjeter? spurte ulven.
— Ja, kan du lokke så —, sa kona
— Uh-hu! sa ulven.
— Nei, deg vil jeg ikke ha, sa kona.
— Da hun hadde gått et stykke til, møtte hun en rev.
— Hvor skal du hen? sa reveen.
— Å, jeg skal ut å leie meg en gjeter, sa kona.
— Vil du ikke ha meg til gjeter, spurte reven.
— Jo bare du kan lokke, så –, sa kona.
— Dill – dall – holom, sa reven så grant og fint.
— Ja, deg vil jeg ha til gjeter, sa kona, og så satte hun reven til å gjete buskapen sin.
Første dagen reven gjette, åt han opp alle geitene til kona. Den andre dagen gjorde han ende på alle sauene, og den tredje dagen åt han opp alle kuene. Da han så kom hjem om kvelden, spurte kona hvor han hadde gjort av buskapen hennes.
— Skallen er i åa, og kroppen er i holtet, sa reven.
Hun sto nettopp og kjernet, men hun syntes da likevel hun måtte se etter, og mens hun var borte, smatt reven ned i kjerna og åt op fløten.
Da så kona kom hjem igjen og fikk se det, ble hun så sint at hun tok det vesle fløtegrannet som var igjen og slo det etter reven, så han fikk en skvett på enden av halen. Og det er derfor reven har hvit haletipp.

(Folkeeventyr)
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?