P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
 
 
     
 
Eventyr
 En fjær som ble til syv høns
 Væren og grisen
 Hvorfor bjørnen er stubbrompet
 Bjørnen og reven
 Pannekaka
 Grisen og levemåten hans
 Reven som gjeter
 De tre bukkene bruse
 
Myter og sagn
Historier
 
 
 
De tre bukkene bruse

De tre bukkene bruse som skulle til seters og gjøre seg fete

Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, og alle tre så hette de Bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss, og under den broen bodde et stort, fælt troll, med øyne så store som tinntallerkener, og nese så langt som et riveskaft.
Først kom den yngste Bukkene Bruse og skulle over broen.
Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen.
— Hvem er det som tramper på mi bru? skreik trollet.
— Å, det er den minste Bukken Bruse, jeg skal til seters og gjøre meg fet, sa bukken, den var så fin i målet.
— Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet
— Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg, vent bare litt så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større.
— Ja gå da, sa trollet.
Om en liten stund så kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen.
Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp.
— Hvem er det som tramper på mi bru? skreik trollet
— Å, det er den mellomste Bukken Bruse om skal til seters og gjøre seg fet, sa bukken, den var ikke så fin i målet, den.
— Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet.
— Å nei ta ikke meg, men vent litt, så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større.
— Ja gå da, sa trollet.
Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen, bukken var så tung at broen både knaket og braket under den!
— Hvem er det som tramper på mi bru? skreik trollet.
— Det er den store Bukken Bruse, sa bukken.
— Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet.
— Ja, kom du, Jeg har to spjut, med dem skal jeg stange øynene dine ut. Jeg har to kampestene, med dem skal jeg knuse både marg og bene! sa bukken
Og så røk den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo sund både marg og ben, og stanget ham utfor fossen., og så gikk den til seters.
Der ble bukkene så fete, så fete at de nesten ikke orket gå hjem igjen, og er ikke fettet gått av dem, så er de det ennå. Og snipp snapp snute, her er eventyret ute.

(Folkeeventyr)

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?