P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
 
       
     
   
     
     
     
     
 
Jorda vår
Uten vann og luft hadde det ikke gått an å leve på jorda vår. På månen, Mars, Jupiter og de andre planetene er det verken vann eller luft. Derfor er det ikke planter og dyr der heller.

Hvis vi tenker oss at jordkloden er en diger grønnsakhage, er det lett å forstå at det er mye som må passes på. Plantene i grønnsakhagen skal ha vann og gjødsel. Hvis avlingen skal bli god må ugrasset holdes borte. Grønnsakene må passes hele tiden. Glemmer vi å vanne, dør plantene.

Sånn er det med jorda vår også. Hvis vi ikke steller godt med jordkloden, blir det dårlig å leve her – både for mennesker, dyr og planter. Når naturen er i balanse går det meste heldigvis av seg selv. Men noe må vi alltid passe på. Giftig avfall og andre farlige stoffer må ikke kastes i naturen. Det er jo ingen som tømmer gift på jordbærene eller gulrøttene i grønnsakhagen sin!

Noen mennesker har jorda som arbeidsplass. Vi kaller dem bønder. Selv kaller de seg gjerne for «jordbrukere». Det er egentlig et veldig fint ord. Jordbruk – det betyr å bruke jorda. Og det vet du – at hvis du er forsiktig når du bruker noe, så varer det lenge. En som er uforsiktig med sykkelen sin og slenger den rundt, ender snart opp med et vrak som ikke virker. Sånn er det med bondens jorder også. Kornåkeren, potetlandet, gulrotsengene og alle de andre jordstykkene må stelles. Den som steller jorda best får de beste avlingene.

Du er også en jordbruker. Du lever her og bruker jorda på din måte. Sammen med seks milliarder andre mennesker har du en viktig jobb. Det er å bruke jorda best mulig. For at du lettere skal forstå hvor mye arbeid det egentlig er å passe på en hel planet, har vi laget en bildefortelling som vi har kalt Tommeliten. Her kan du se hvordan Anne og Pål opplever verden etter at de har spist magiske moreller.

(red.)

<< Tilbake til forsiden
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen