P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
 
       
     
   
     
     
     
     
 
De magiske morellsteinene
Anne og Pål er naboer. De bor utenfor en by. Ikke så veldig langt fra åkrer og beitende kuer. I denne fortellingen er de ni år gamle og det hele begynte en ettermiddag i sommerferien.

Anne og Pål var ute og syklet. Det var varmt i været. De syklet på en lang grusvei de aldri hadde vært på før. Her kom de forbi en stor hage med bare morelltrær. Rundt hagen var det satt opp et høyt gjerde. Over trærne var det spent ut store nett.

Innenfor gjerdet hang morellene i fullmodne klaser. Røde og fristende. Anne og Pål tenkte samme tanke. Uten ett ord satte de fra seg syklene, klatret opp på gjerdet og strakte seg etter de morellene som hang nærmest. Begge visste at det var galt å stjele, men noen få moreller kunne vel ikke skade? Det hang jo tusenvis på trærne her.

Bla om til neste side >>
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen