P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
 
       
     
 

 
     
     
     
     
 
 
I en gulrotåker er det mye som må passes på. Mens gulrøttene er små står de tett i tett. For at de skal kunne vokse og bli store, må åkeren lukes. Det er et arbeid som tar lang tid og krever mye tålmodighet. Det gjelder å passe på at det er de beste gulrotplantene som blir stående igjen. Og så må det være akkurat passe avstand mellom dem.

Anne og Pål jobbet i dagevis på gulrotåkeren. Innimellom ble det ganske kjedelig. Tusenvis av gulrøtter måtte lukes og radene var lange som vonde år. Det verket både i armer og bein, men hver dag kunne de se resultater av arbeidet sitt. Stolte rader av gulrøtter pustet lettet ut nå som de hadde fått bedre plass å vokse på.

Alle som har vært med å plukke jordbær vet hvordan det verker i ryggen etter en dag i åkeren. Sånne plager hadde ikke Anne og Pål. Jordbærplukking var en fin sommerjobb syntes de, mye lettere enn å luke i gulrotåkeren. Bærene plukket de så lett som bare det. Med magiske morellsteiner i venstre lomme trengte de ikke gå med bøyd rygg hele dagen. Og bærene var ikke tyngre enn at de lett kunne bære dem. De minste bærene – de som var så små at ingen ville ha dem, de havnet i to bittesmå mager.

Det eneste som var litt dumt, var at det ble fryktelig varmt når sola stekte. Jorbærplantene var nemlig plantet på svart plast. Midt på dagen ble plasten varmere enn godt var. Det hendte de måtte finne en liten sølepytt å kjøle seg ned i. En dag det var varmere enn varmest, sa Anne: «Jeg synes det er dumt med svart plast. Det er stygt også blir det så varmt her.» «Men vet du ikke det da, at uten svart plast ville jobben vår blitt mye verre?» svarte Pål. Så forklarte han Anne at plasten var i åkeren for at ugrasset ikke skulle gro. Plasten var der også for å ta vare på fuktigheten i jorda og for å varme planterøttene slik at jordbærene kunne vokse seg ekstra store og søte.

<< Forrige side  |  Bla om til neste side >>
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen